Gửi thư liên hệ

Thông tin liên hệ mua hàng, làm đại lý

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PQA

Địa chỉ : Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Đường 10, Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định

P0906.144.577 / 0979.048.786

E: thuocdongypqa@gmail.com

H: Monday - Friday: 7:00 AM to 9:00 PM


Đặt Mua