Chia sẻ của chị Bảy ở Nghệ An bị bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

 Chia sẻ của anh Hùng ở Nghệ An bị bệnh hen suyễn -  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của cô Điện ở Yên Bái bị bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

Chia sẻ của chị Ngọc ở Hà Nội bị bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

Chia sẻ của bác Bướng có con 7 tuổi bị bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

Chia sẻ của cô Oanh ở Quảng Ngãi bị bệnh hen suyễn  - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

Chia sẻ của chị Liễu ở Kiến An, Hải Phòng bị bệnh hen suyễn  - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của bác Đỉnh ở Hà Nội bị bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Phượng ở Đồng Nai có con 2 tuổi bị bệnh hen suyễn – Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của anh Khánh ở Hà Nội bị hen suyễn lâu năm  - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của anh Long ở Thái Nguyên bị mắc bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của cô Nhật ở Nam Định bị bệnh hen suyễn - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của bác Lào ở Nghệ An bị bệnh hen suyễn  - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

21. Chia sẻ của chú Toản bị bệnh hen suyễn hơn 5 năm  - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của anh Kiên có con bị bệnh viêm phế quản - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Hoa có con 3 tuổi bị bệnh viêm phế quản - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của anh Trọng ở Phú Thọ bị viêm phế quản - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của anh Toản ở Hồ Chí Minh có con trai 4 tuổi bị hen - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Thiêm ở Lạng Sơn có con bị viêm phế quản - Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của bác Loan bị hen phế quản –  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 Chia sẻ của chị Hà có con 6 tuổi bị bệnh hen suyễn –  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Xon ở Hải Phòng bị bệnh hen suyễn –  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Thủy ở Hải Dương có con bị hen –  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Gấm ở Hà Nam bị hen phế quản bội nhiễm –  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Duyên ở Hà Nam có con bị bệnh hen –  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Hà ở Nam Định bị bệnh hen suyễn -  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

 

Chia sẻ của chị Yến ở Hài Phòng có con 4 tuổi bị bệnh hen -  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

 

Chia sẻ của anh Quỳnh ở Lào Cai bị bệnh hen suyễn -  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Dương ở Thanh Hóa bị hen suyễn nhiều năm -  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

Chia sẻ của chị Dương ở Hà Nội có con 4 tuổi bị bệnh hen -  Dược Sĩ Thu Phương: 0906.144.577 / 0979.048.786

LƯU Ý: DS Thu Phương chỉ sử dụng duy nhất 2 số Điện thoại/Zalo/Facebook: 0979.048.786 / 0906.144.577 (Từ 7h30 sáng đến 21h hàng ngày)